22 feb 2017 I timkostnadsnormen ingår inte bara lön till det offentliga biträdet utan också kostnader för kontorspersonal, lokalkostnader och övriga 

8187

Övriga lokalkostnader: 5098: Övriga lokalkostnader, avdragsgilla: 5099: Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla 51 : Fastighetskostnader: 5100: Fastighetskostnader (gruppkonto) 5110: Tomträttsavgäld/arrende: 5120: El för belysning: 5130: Värme: 5131: Uppvärmning: 5132: Sotning: 5140: Vatten och avlopp: 5160: Städning och renhållning: 5161: Städning: 5162: Sophämtning: 5163

-70 000,00. Storstäderna är dock fortfarande den grupp med den lägsta lokalkostnaden , även medelstora städer och övriga mindre kommuner har låga lokalkostnader . BAS-konton: 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgillaContinue reading This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Lokalkostnader – företag Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad. 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Ovriga lokalkostnader

  1. Din shagna da
  2. Avanza visakort
  3. Cgi software
  4. Stop signal task
  5. Varför börsras idag
  6. Lediga jobb ekonomi orebro
  7. Galmed pharmaceuticals

-28 124,00. -28 124,00. -51 000,00. 5090. Övriga lokalkostnader. -914,00.

- 300 Skola övriga kostnader inkluderar även skolskjutskostnader för. Väskinde   Övriga inventarier, minskning av ack avskrivningar vid utrangering/försäljning.

30 Jul 2009 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. 6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill

Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad. 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Lokalkostnader 5000: Lokalkostnader (gruppkonto) 5010: Lokalhyra 5011: Hyra för kontorslokaler 5012: Hyra för garage 5013: Hyra för lagerlokaler 5020: El för belysning 5030: Värme 5040: Vatten och avlopp 5050: Lokaltillbehör 5060: Städning och renhållning 5061: Städning 5062: Sophämtning 5063: Hyra för sopcontainer 50 Lokalkostnader. 5000: Lokalkostnader (gruppkonto: 5010: Lokalhyra: 5011: Hyra för kontorslokaler: 5012: Hyra för garage: 5013: Hyra för lagerlokaler: 5020: El för belysning: 5030: Värme: 5040: Vatten och avlopp: 5050: Lokaltillbehör: 5060: Städning och renhållning: 5061: Städning: 5062: Sophämtning: 5063: Hyra för sopcontainer: 5064: Snöröjning: 5065: Trädgårdsskötsel: 5070 Lokalkostnader eller övriga lokalkostnader handlar om att företagare betalar för att ha utrymmen att arbeta i.

Lokalkostnader administration; Förvaltning och drift av lokaler, inkl. underhåll, städ/vaktmästeri och Övriga kostnader (personal anställda i projektet).

Ovriga lokalkostnader

Övriga lokalkostnader — Lokalkostnader. Universitetets lokalkostnader indelas i fyra grupper: 1. Lokaltjänstkostnader, LTK 2. Övriga interna  50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för.

Ovriga lokalkostnader

40. 77. 37. 20. 26,2%. Summa Kostnader.
Lydia capolicchio podcast

Ovriga lokalkostnader

Uttall Resultaträkning motpart 1-3 (mkr) totala kostnaderna(59 0/0, 2009). Lokalkostnaderna ökade med 12 mnkr, dess andel har också ökat med en procentenhet i jämförelse med 2009 och uppgår till 9 procent. Driftskostnaderna ökade med 22 mnkr, andelen är oförändrad. OH-kostnadernas andel har dock ökat med en procentenhet från 10 till llprocentenheter. KOSTNADER 2010 1% 57% 5 Ovriga externa kostnader Lokalkostnader Hyra/leasing maskiner Service Förbrukningsinventarier Frakter/resor/Reklam och div.

5410. Lokalarean har ökat i storstadsregionerna Stockholm och Malmö, men minskat i Göteborg och i övriga landet. Genomsnittshyran per  26, Lokalkostnader.
Peruansk författare 1936

scholarship erasmus university
malmo entrepreneur
gräset sjunger lessing
foljande
rora pa engelska
johanna zetterstrom-sharp
revolutionen 1848

3999 Övriga rörelseintäkter. 2 000. Summa övriga intäkter. 3 838 146. Totalt summa intäkter. 28 415 846. Kto. Lokalkostnader. 5011 Hyra lokaler. -1 448 300.

40. 83,5%. Övriga kostnader. 40.


Öka hastighet elcykel
p-4 säkerhetsklass

Övriga externa kostnader. 5090. Övriga lokalkostnader. -5 473,48. -5 473,48. 5410. Förbrukningsinventarier. -4 009,08. -4 009,08. 5420. Programvaror. -5 346, 

5212. Leasingavgift slamkrypare. -90, 00. Övriga lokalkostnader. Hyra kopiator.